Zontik

  • Galvanizli saýawan

    Galvanizli saýawan

    Bambersoll üçin ýer nurbady Ulanyş: Bagda ýa-da başga bir ýerde zontik gurmak üçin esas hökmünde.Material: Demir polat + gyzgyn dip galvaniz, 40 mm-den gowrak sink örtük. Çyzgy turbasy we bedende hiç bir bogun ony güýçlendirmeýär.Ony nädip gurmaly?Deşik deşikli polat barlary ýokarky deşikden ulanyň, Soňra çyzgyny aýlaň , şonda tüpeň ýere gaçyp biler.Sharpiti pyçak bilen gurmak kyn däl.Dürli bumbersoll tutawajyna laýyk gelýän dürli plastik klipler bar ...