Kwadrat poçta bagynyň derwezesi

 • inedördül post bilen ýekeje bag derwezesini rahatlandyryň

  inedördül post bilen ýekeje bag derwezesini rahatlandyryň

  Içinde ýeke simli torly ýeke derwezeli

  Performanceokary öndürijilikli polatdan ýasalan derwezäniň berk dizaýny bar we pos we poslama garşy poroşok bilen örtülendir.

  Bu derweze köplenç inedördül postly diwarlar bilen bagda ýa-da villada ulanylýar.

  Bu ýazgy beýleki haýat bilen berkitmek üçin esbaplar bilen üpjün etdi.

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton

 • inedördül post bilen goşa bag derwezesini rahatlandyryň

  inedördül post bilen goşa bag derwezesini rahatlandyryň

  içindäki 200x50mm meshli goşa derwezäni rahatlandyryň

  Material:galvanizli demir sim, gyzgyn galvanizli turba, soňra çydamly ulanmak üçin poroşok örtük bilen.

  Reňk:Greenaşyl RAL 6005, çal RAL7016, gara RAL9005, goňur RAL8017 we ş.m.

  Ölçegleri:adaty goşa derwezäniň giňligi 2000 mm, 3000mm, 4000mm, beýikligi 1000 mm, 1250mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm, post beýikligi derwezäniň süýşmeginden 500 mm ýokarydyr.

  Gaplamak:hersi palet ýa-da karton guty bilen plastik halta ýa-da karton guty bilen her derwezäniň çarçuwasy we başga bir karton guty bilen 2 sany derwezeli post.

 • goşa sim torly premium ýeke bag derwezesi

  goşa sim torly premium ýeke bag derwezesi

  Premium ýeke bag derwezesi

  Material:ýokary hilli galvanizli demir sim ,;gyzgyn galvanizli turba, soňra PVC tozan örtügi bilen.

  Reňk: RAL6005, RAL7016, RAL9005, RAL8017 we ş.m.

  Düwürtik tor goşa sim bilen kebşirlenendir, gaty güýçli.

  Meşäniň ululygy: 50X200MM

  Sim galyňlygy: 6/5/6 ýa-da 8/6/8

  Çarçuwanyň ululygy 40x40mm ýa-da 40x60mm

  Derweze posty 60x60mm, 80x80mm ýa-da 100x100mm

   

 • goşa sim torly premium goşa bag derwezesi

  goşa sim torly premium goşa bag derwezesi

  Premium goşa derweze

  Bu bag derwezesi stiliň, güýjüň, durnuklylygyň we poslama garşylygyň ajaýyp utgaşmasydyr.
  Bu derweze köplenç 2D goşa simli kebşirlenen diwarly bagda ýa-da villada ulanylýar.
  Iki bilet ýa-da birini açyp bilersiňiz, birini açanyňyzda başga bir biletdäki demir damjasy başga bir bilet düzeltmek üçin ulanylar.
  Has giň kanal üpjün etmek üçin ini 3.0m, 4.0m bolup biler