Tegelek poçta bagynyň derwezesi

 • Tegelek post reklamasy ýekeje bag derwezesi

  Tegelek post reklamasy ýekeje bag derwezesi

  ýeke derwezäniň tegelek posty we çarçuwasy

  Material:galvanizli demir sim, galvanizli turba, soňra poroşok örtük bilen üst.

  Reňk:Greenaşyl RAL 6005, çal RAL7016, gara RAL9005, goňur RAL8017 we ş.m.

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton.

 • tegelek post goşa bag derwezesi

  tegelek post goşa bag derwezesi

  Simli bag şlýuzy 50x50mm ýa-da 200x50mm ýa-da reqeust görnüşinde.

 • Adaty ýekeje metal bag derwezesi

  Adaty ýekeje metal bag derwezesi

  Adaty ýeke derweze (tegelek post we içerki dokma tor)

  Bu görnüşli bag derwezesi, 40 mm öňünden gyzgyn galvanizli tegelek turbadan ýasalýar

  Bu derweze köplenç Eurofence bilen bagda ýa-da villada ulanylýar

  Gaplamak: plastmassa film we palet ýa-da palet bilen karton ýa-da karton

 • Adaty goşa metal bag derwezesi

  Adaty goşa metal bag derwezesi

  Adaty goşa derweze (tegelek post we içerki dokma tor))

  Bu görnüşli bag derwezesi, 40 mm öňünden gyzgyn galvanizli tegelek turbadan ýasalýar.

  Bu derweze köplenç Eurofence bilen bagda ýa-da villada ulanylýar.

  Iki bilet ýa-da birini açyp bilersiňiz, birini açanyňyzda başga bir biletdäki demir damjasy başga bir bilet düzeltmek üçin ulanylar.

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton.