Göçme simli it kafesi

Gysga düşündiriş:

Tamamlamak: Elektrik ýa-da poroşok örtük. Aýrylyp bilinýän plastmassa gap bilen, geçirmek ýa-da saklamak üçin bukulýan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ownuk haýwanlar üçin göçme simli it kafesi
Saýlamak üçin dürli ölçegler bar.
Spesifikasiýa

No.ok. Ölçegi (ini x beýikligi) Gapy
YL-PC001 800x800 sm 1
YL-PC002 1000x1000 sm 2
YL-PC003 1000x1500 sm 2
YL-PC004 1000x2000 sm 2
YL-PC005 800x1200cm / 800x700cm 2

Bu element hakda
Material: Bu kapasa berk ulanmak üçin güýçli polat simden we poroşok bilen örtülen pürsden ýasalýar.
Aşakda aýrylyp bilinýän plastmassa gapjyk bar, lýubkany çykarmak we arassalamak gaty aňsat.
Tekiz görnüşde saklanyp bilner, şonuň üçin ulanylandan soň bukulyp bilersiňiz, köp ýer tutmaýar, syýahat edeniňizde köplenç ulanylýan kapasa, itiňizi içerde goýup bilersiňiz, bu ýagdaýda it sürüjini biynjalyk etmez.
Dürli ululyk siziň saýlamagyňyzy üpjün edýär.Singleeke gapy we goşa gapy bar.
Uly ululygy saýlap, öý haýwanlarynyň ösmegi üçin ýeterlik ýer berip bilersiňiz.
Öýüňizden uzakda itiňiziň öýi: Çydamly dizaýn, uzakda bolanyňyzda öý haýwanyňyz üçin ygtybarly ýer döredýär we itiňiziň tebigy “çukury” instinktlerine laýyk gelýär.
Ygtybarly we ygtybarly öý: Iň agyr slaýd bolt berkitmesi itiň sandyk gapysyny berk ýapýar we itiňizi it sandyklarynyň içinde howpsuz saklaýar
Easyönekeý gurnama we göçme dizaýn: Gurnamak üçin zerur gurallar ýok we amatly saklamak ýa-da syýahat etmek üçin tekiz bukulýar, rolikli aýaklar gaty agaçlary goraýar, ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň