Kompaniýa habarlary

  • Kişan tokaý seýilgähinde alpinizm işi

    Maliýe bölümi we Hebei Neweast Yilong söwda CO.Hytaý bagyny haýat bilen üpjün ediji, Hytaý bag derwezesini üpjün ediji, it iti, öý haýwany, pişik ...
    Koprak oka
  • 304 we 316 poslamaýan polat simleri deňeşdirmek

    Poslamaýan polatdan ýasalan sim, köp sanly pudagyň bil baglaýan berkligini üpjün edýän köpugurly materialdyr.Poslamaýan poladyň özünde onlarça klassifikasiýa we aýratynlyklar bar, bu käwagt laboratoriýa tehniklerine we pol inersenerlerine iň oňat çözgüdi kesgitlemegi kynlaşdyryp biler.Bularyň hemmesinden ...
    Koprak oka