Circlearym tegelek bäşikli ösümlik goldawy

Gysga düşündiriş:

Bäşlik ösümlik goldawy
Bag goldawy,
Halfarym tegelek metal bag zawody goldaýar,
Bag ösümliklerine goldaw halkasy,
Serhet goldawy,
Gül üçin ösümlik goldaw halkasy
Güller ýapyk ýapyk ösümlikler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt kody W x H.
YL-7203
YL-7204
YL-7205
40x35 sm;40x70 sm;40x100 sm

Ululygy düzülip bilner.
Saýlamak üçin dürli stil.

7203

7204

7205

Reňki: Uzak we tebigy reňk: greenaşyl poroşok örtükli demirden ýasalan, howa çydamly, gaýtadan ulanylýan we uzak dowamly, agaçdan has gowy.Greenaşyl görnüş ösümliklere garyşmaga kömek edýär, görünmeýän, gaty tebigy ýaly görünýär.

Ölçegi the Bäşlik ösümliginiň goldawynyň her böleginiň beýikligi 30 sm, 70 sm, 100 sm ýa-da isleýän beýleki beýikligiňizdir.Satyn almazdan ozal ölçegi iki gezek barlaň.Ösümlik goldawynyň bu görnüşi pomidor, burç, ýaprakly ösümlikler, gyrymsy ösümlikler, orkide, güller, pionlar, gidrangeýalar, salwiýalar, konus gülleri we kädi, hyýar, gawun we ş.m. üzüm ösümliklerine laýyk gelýär.

Gaplamak: Etiketkaly ýazgyly her bir bölek, soňra 10pc / karton, her karton guty üçin näçe bölekdigini kesgitläp bilersiňiz.Isleg hökmünde amatly transport üçin palet.

jgh (1)

jgh (2)

Reňki: Uzak we tebigy reňk: greenaşyl poroşok örtükli demirden ýasalan, howa çydamly, gaýtadan ulanylýan we uzak dowamly, agaçdan has gowy.Greenaşyl görnüş ösümliklere garyşmaga kömek edýär, görünmeýän, gaty tebigy ýaly görünýär.

Ölçegi the Bäşlik ösümliginiň goldawynyň her böleginiň beýikligi 30 sm, 70 sm, 100 sm ýa-da isleýän beýleki beýikligiňizdir.Satyn almazdan ozal ölçegi iki gezek barlaň.Ösümlik goldawynyň bu görnüşi pomidor, burç, ýaprakly ösümlikler, gyrymsy ösümlikler, orkide, güller, pionlar, gidrangeýalar, salwiýalar, konus gülleri we kädi, hyýar, gawun we ş.m. üzüm ösümliklerine laýyk gelýär.

Gaplamak: Etiketkaly ýazgyly her bir bölek, soňra 10pc / karton, her karton guty üçin näçe bölekdigini kesgitläp bilersiňiz.Isleg hökmünde amatly transport üçin palet.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň