Metal haýat

 • Bezegli metal bag haýat päsgelçiligi YL-7804

  Bezegli metal bag haýat päsgelçiligi YL-7804

  Bezeg bagy diwary, bag barýerli göçme bezeg gül diwary, haýwanlar üçin päsgelçilik, peýzacape üçin agaç bagy, agaçlar, gül düşekleri, gyrymsy agaçlar, baglaryň aýratynlyklary: element kody Ölçegi YL-7804 1000X540mm ýa-da 1000x700mm Ölçegi düzülip bilner.Görnüşi: Arka görnüşi we Piket görnüşi Reňk: Islegiňiz ýaly islendik reňk.Greenaşyl reňk serhet bagy päsgelçilikleri üçin has meşhurdyr, bag diwaryndaky päsgelçilikleriň ýaşyl görnüşi ösümliklere has laýyk gelýär we olary döredýär ...
 • Bagda ulanylýan demir feýl

  Bagda ulanylýan demir feýl

  Ölçegi we poslamaýan material: ini 18 ″ beýik x 18 ″ ini bolan bir panelli bezegli metal bagyň diwar bezegi.Bu demir diwar panelleri, pvc poroşok örtükli gara demirden ýasalan, bagyň diwaryny açyk howada berk ulanmaga mümkinçilik berer;Ulanmak aňsat we çeýe gurnama: Bezegli gara demir bag gül gül düşegi haýat haýwanlary üçin päsgelçilik, bagyňyzyň düşeginde, eýwanynda, howlusynda, öň howlusynda, gül düşeginde ýa-da bagynda aňsatlyk bilen gurulýar Goşmaça gurallar talap edilmeýär ...
 • Bagda ulanylýan demir feýl

  Bagda ulanylýan demir feýl

  Metal bag çit 4Pack 100x80cm
  Örtülen polat bezeg bagy haýat panelleri
  Haýwanlaryň päsgelçiligi demir gyrasy
  Daşky landşaft bukulmagy üçin bag derwezeleri
  Gorag araçägi

 • Bezegli metal bagyň haýat paneli

  Bezegli metal bagyň haýat paneli

  Bag metaldan ýasalan serhet diwary, gara
  Bezegli metal bagyň diwar paneli gara
  Polat serhet bagy we peýza. Galyňlaşdyrmak