Asma çeňňekler

Gysga düşündiriş:

Dürli çeňňek stilini öndürýäris we täze dizaýn etmek üçin müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirip bileris.

Galvanizli turbanyň öndürýän çeňňekleri, diametri 12mm, 18mm, 20mm, 25mm bolup biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Asmakçeňňekler

Dürli çeňňek stilini öndürýäris we täze dizaýn etmek üçin müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirip bileris.

Galvanizli turbanyň öndürýän çeňňekleri, diametri 12mm, 18mm, 20mm, 25mm bolup biler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň