Bag önümleri

 • Circlearym tegelek bäşikli ösümlik goldawy

  Circlearym tegelek bäşikli ösümlik goldawy

  Bäşlik ösümlik goldawy
  Bag goldawy,
  Halfarym tegelek metal bag zawody goldaýar,
  Bag ösümliklerine goldaw halkasy,
  Serhet goldawy,
  Gül üçin ösümlik goldaw halkasy
  Güller ýapyk ýapyk ösümlikler

 • Bag bezegi Obelisks Mini Obelisks YL-901

  Bag bezegi Obelisks Mini Obelisks YL-901

  Ösümligiň ösmegine we dyrmaşmagyna kömek edýän gahryman obelisk.Bu aralykda, bag bezegi önümi bolup biler.Obeliskiň ýokarsynda bezeg topy bar, ony bagda we açyk ýerde ulanyp bolýar.

 • Bag bezegi Obelisks Mini Obelisks YL-7102

  Bag bezegi Obelisks Mini Obelisks YL-7102

  Faceerüsti bejermek: Gara / ýaşyl / mis reňk bilen poroşok örtük Önümiň ululygy: 80x21x21cmweight: 1.02kgPackage jikme-jiklikleri: Adatça daşky paket üçin goňur karton, her önüme baglanan ak-ak bellik we 6 karton ýa-da bir karton üçin talap hökmünde ulanyň.

 • YL-7104 bagçylyk üçin pomidor kapas metal bag obelisk

  YL-7104 bagçylyk üçin pomidor kapas metal bag obelisk

  1) Daşarda ulanmak üçin amatly2) Gowy hilli3) faceerüsti bejermek: gara örtük / gara / ýaşyl / mis reňk bilen poroşok örtük

 • Metal bag obelisk YL-7103

  Metal bag obelisk YL-7103

  Faceerüsti bejermek: Gara / ýaşyl / mis reňkli poroşok örtük Önümiň ululygy: 100 × 36.5 × 36.5 sm Agramy: 1.87kg

 • Metal bag arçasy YL-7001

  Metal bag arçasy YL-7001

  Önümiň jikme-jiklikleri Ölçegi: 230 sm * 95 sm * 38 sm Reňk: Görnüşler üçin ýaşyl / gara / ak.Gaplamak: 105x41x6.5cm / sany

 • Bezegli metal bag haýat päsgelçiligi YL-7804

  Bezegli metal bag haýat päsgelçiligi YL-7804

  Bezeg bagy diwary, bag barýerli göçme bezeg gül diwary, haýwanlar üçin päsgelçilik, peýzacape üçin agaç bagy, agaçlar, gül düşekleri, gyrymsy agaçlar, baglaryň aýratynlyklary: element kody Ölçegi YL-7804 1000X540mm ýa-da 1000x700mm Ölçegi düzülip bilner.Görnüşi: Arka görnüşi we Piket görnüşi Reňk: Islegiňiz ýaly islendik reňk.Greenaşyl reňk serhet bagy päsgelçilikleri üçin has meşhurdyr, bag diwaryndaky päsgelçilikleriň ýaşyl görnüşi ösümliklere has laýyk gelýär we olary döredýär ...
 • Bagda ulanylýan demir feýl

  Bagda ulanylýan demir feýl

  Ölçegi we poslamaýan material: ini 18 ″ beýik x 18 ″ ini bolan bir panelli bezegli metal bagyň diwar bezegi.Bu demir diwar panelleri, pvc poroşok örtükli gara demirden ýasalan, bagyň diwaryny açyk howada berk ulanmaga mümkinçilik berer;Ulanmak aňsat we çeýe gurnama: Bezegli gara demir bag gül gül düşegi haýat haýwanlary üçin päsgelçilik, bagyňyzyň düşeginde, eýwanynda, howlusynda, öň howlusynda, gül düşeginde ýa-da bagynda aňsatlyk bilen gurulýar Goşmaça gurallar talap edilmeýär ...
 • Metal bag Trellis YL-7901 / YL-7902 / YL-7903 / YL-7904 / YL-7905

  Metal bag Trellis YL-7901 / YL-7902 / YL-7903 / YL-7904 / YL-7905

  Ösümliklere çykmak üçin bag Trellis,
  Häzirki zaman bagy Trellis,
  Ösümliklere we güllere çykmak üçin metal sim
  Açyk dyrmaşmak gülleri we üzümleri üçin metal sim
  Çygsyz gara demir çüýşe üzümler gök önümler gülleri
  Açyk dyrmaşýan güller we üzümler üçin metal sim paneli

 • Bag Trellis metal bag obeliskleri Trellis YL-7106

  Bag Trellis metal bag obeliskleri Trellis YL-7106

  Önümiň ululygy: 195 × 33.5 × 33.5 sm Agramy: 2.05kg

 • Metal Obelisk Trellis Ösümlik bagy üçin goldaw YL-7105

  Metal Obelisk Trellis Ösümlik bagy üçin goldaw YL-7105

  1. Ulanmak aňsat2.Bäsdeşlik bahasy we hili3.Faceerüsti bejermek: PE örtük / gara / ýaşyl / mis reňk bilen poroşok örtük4.Daşarky paket üçin goňur gutyny ulanyň

 • 3D panelli diwar

  3D panelli diwar

  3D panel beýikligi (mm) 630 830 1030 1230 1530 1730 1830 2030 Uzynlygy (mm) 2200m;2500mm Açylyş (mm) 200 x 50mm Gauge (mm) Φ4.0mm;Φ5.0mm;Faceerüsti (mm) poroşok örtük;PE örtük;Gyzgyn çümdürildi
123Indiki>>> Sahypa 1/3