Bag derwezesi

 • Tegelek post reklamasy ýekeje bag derwezesi

  Tegelek post reklamasy ýekeje bag derwezesi

  ýeke derwezäniň tegelek posty we çarçuwasy

  Material:galvanizli demir sim, galvanizli turba, soňra poroşok örtük bilen üst.

  Reňk:Greenaşyl RAL 6005, çal RAL7016, gara RAL9005, goňur RAL8017 we ş.m.

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton.

 • tegelek post goşa bag derwezesi

  tegelek post goşa bag derwezesi

  Simli bag şlýuzy 50x50mm ýa-da 200x50mm ýa-da reqeust görnüşinde.

 • Adaty ýekeje metal bag derwezesi

  Adaty ýekeje metal bag derwezesi

  Adaty ýeke derweze (tegelek post we içerki dokma tor)

  Bu görnüşli bag derwezesi, 40 mm öňünden gyzgyn galvanizli tegelek turbadan ýasalýar

  Bu derweze köplenç Eurofence bilen bagda ýa-da villada ulanylýar

  Gaplamak: plastmassa film we palet ýa-da palet bilen karton ýa-da karton

 • Adaty goşa metal bag derwezesi

  Adaty goşa metal bag derwezesi

  Adaty goşa derweze (tegelek post we içerki dokma tor))

  Bu görnüşli bag derwezesi, 40 mm öňünden gyzgyn galvanizli tegelek turbadan ýasalýar.

  Bu derweze köplenç Eurofence bilen bagda ýa-da villada ulanylýar.

  Iki bilet ýa-da birini açyp bilersiňiz, birini açanyňyzda başga bir biletdäki demir damjasy başga bir bilet düzeltmek üçin ulanylar.

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton.

 • inedördül post bilen ýekeje bag derwezesini rahatlandyryň

  inedördül post bilen ýekeje bag derwezesini rahatlandyryň

  Içinde ýeke simli torly ýeke derwezeli

  Performanceokary öndürijilikli polatdan ýasalan derwezäniň berk dizaýny bar we pos we poslama garşy poroşok bilen örtülendir.

  Bu derweze köplenç inedördül postly diwarlar bilen bagda ýa-da villada ulanylýar.

  Bu ýazgy beýleki haýat bilen berkitmek üçin esbaplar bilen üpjün etdi.

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton

 • inedördül post bilen goşa bag derwezesini rahatlandyryň

  inedördül post bilen goşa bag derwezesini rahatlandyryň

  içindäki 200x50mm meshli goşa derwezäni rahatlandyryň

  Material:galvanizli demir sim, gyzgyn galvanizli turba, soňra çydamly ulanmak üçin poroşok örtük bilen.

  Reňk:Greenaşyl RAL 6005, çal RAL7016, gara RAL9005, goňur RAL8017 we ş.m.

  Ölçegleri:adaty goşa derwezäniň giňligi 2000 mm, 3000mm, 4000mm, beýikligi 1000 mm, 1250mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm, post beýikligi derwezäniň süýşmeginden 500 mm ýokarydyr.

  Gaplamak:hersi palet ýa-da karton guty bilen plastik halta ýa-da karton guty bilen her derwezäniň çarçuwasy we başga bir karton guty bilen 2 sany derwezeli post.

 • goşa sim torly premium ýeke bag derwezesi

  goşa sim torly premium ýeke bag derwezesi

  Premium ýeke bag derwezesi

  Material:ýokary hilli galvanizli demir sim ,;gyzgyn galvanizli turba, soňra PVC tozan örtügi bilen.

  Reňk: RAL6005, RAL7016, RAL9005, RAL8017 we ş.m.

  Düwürtik tor goşa sim bilen kebşirlenendir, gaty güýçli.

  Meşäniň ululygy: 50X200MM

  Sim galyňlygy: 6/5/6 ýa-da 8/6/8

  Çarçuwanyň ululygy 40x40mm ýa-da 40x60mm

  Derweze posty 60x60mm, 80x80mm ýa-da 100x100mm

   

 • goşa sim torly premium goşa bag derwezesi

  goşa sim torly premium goşa bag derwezesi

  Premium goşa derweze

  Bu bag derwezesi stiliň, güýjüň, durnuklylygyň we poslama garşylygyň ajaýyp utgaşmasydyr.
  Bu derweze köplenç 2D goşa simli kebşirlenen diwarly bagda ýa-da villada ulanylýar.
  Iki bilet ýa-da birini açyp bilersiňiz, birini açanyňyzda başga bir biletdäki demir damjasy başga bir bilet düzeltmek üçin ulanylar.
  Has giň kanal üpjün etmek üçin ini 3.0m, 4.0m bolup biler

 • 3D diwar goşa bag derwezesi

  3D diwar goşa bag derwezesi

  3D goşa derweze

  Material:galvanizli demir sim, galvanizli turba, soňra poroşok örtük bilen üst

  Reňk:Greenaşyl RAL 6005, çal RAL7016, gara RAL9005, goňur RAL8017 we ş.m.

  Boý:adatça poçta uzynlygy çarçuwadan 500 mm ýokarydyr.
  Poçta diametri 60x60mm / 80x80mm, çarçuwaly post 40x40mm / 60x40mm, material simli 3D panelli diwar 200x50mm doldurmak ýa-da isleg boýunça

 • Örän güýçli metal bag derwezesi

  Örän güýçli metal bag derwezesi

  Ajaýyp bag derwezesi - inedördül post we kebşirlenen panel

  Material:galvanizli demir sim, galvanizli turba, soňra poroşok örtük bilen üst

  Reňk:Greenaşyl RAL 6005, çal RAL7016, gara RAL9005, goňur RAL8017 we ş.m.

  Boý:adatça poçta uzynlygy çarçuwadan 500 mm ýokarydyr.
  Poçta diametri 60x60mm / 80x80mm, çarçuwaly post 40x40mm / 60x40mm, material simli tor tekiz panelli diwar 200x50mm doldurmak ýa-da isleg boýunça

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton.

   

 • Ykdysady aňsat bag ýeke derwezesi

  Ykdysady aňsat bag ýeke derwezesi

  Ykdysady derwezäniň tegelek turbasy we içindäki sim tor

  Gaplamak:plastmassa film we palet ýa-da paletli karton ýa-da karton.
  Tutuşlyk:plastmassa / alýumin / poslamaýan polat.
  Gulp:aňsat gulp.
  Çeňňek:Galvanizli ýa-da poslamaýan polatdan L görnüşi / göni görnüşi.

 • Örän güýçli metal turba bagynyň derwezesi

  Örän güýçli metal turba bagynyň derwezesi

  Turbany kebşirlenen ýeke derweze

  Material: gyzgyn galvanizli turba, poroşok örtük

  Poçta ölçegi: kwadrat poçta ýa-da haýyş ölçegi hökmünde tegelek ýazgy.

  Dizaýn, çyzgylaryňyz ýaly edilip bilner.