Galvanizli kebşirlenen tor

 • Galvanizli kebşirlenen sim tor

  Galvanizli kebşirlenen sim tor

  Kebşirlenen sim tor, ýokary hilli demir simlerden ýasalan berk gurluşdan we hatda güýçden ybarat bolup, gurluşyň howpsuzlygyny bölmek, guş we mal saklamak we bezeg işlerinde senagatda, ekerançylykda, gurluşykda, transportda we magdançylykda giňden ulanylýar.

  Bizde dürli görnüşler bar:

  Aving Dokamakdan ozal gyzgyn çökdürildi

  Aving Dokandan soň gyzgyn çümdürildi

  Aving Dokamakdan ozal elektrik galvanizlenen

  Aving Dokandan soň elektrik galvanizlenen

  Inç: 1/4 “-4”

  Giňligi: 0,5m-2,5 m

  Uzynlygy: 5m-25m ýa-da islegiňiz boýunça.

  Paket: Talabyňyz hökmünde reňkli bellikli her rulon.

  Soňra boş rulonlary ýa-da bukjalary ýa-da paletler ýa-da kartonlar bilen gaplamak.