Bezeg paneli diwar

  • Bezeg goşa simli panelli diwar

    Bezeg goşa simli panelli diwar

    Bezeg goşa simli diwar 868 656Bu umumy panellerden has owadan we güýçlidir. Dürli bezeg stilleri bar. Bezeg şekilleri göwher, halka, arka we ş.m. bolup biler. Saýlamak üçin dürli çybyk galyňlygy bar, iň giň ýaýran ululygy 656 868.

  • Ark deko paneli diwar

    Ark deko paneli diwar

    Ark deko paneli çit Bu howly üçin umumy panelden has owadan, dürli wariantlar bar. Galvanizlenen sim kebşirlenýär, soňra poroşok örtük bolýar, ýeterlik derejede güýçlidir. Sim galyňlygy, açylmagy ýa-da başga görnüşler üçin islegiňiz ýaly edip bileris.