Hebei Neweast Yilong kompaniýasynyň ähli işgärleri taýýar
islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elinden gelenini etmek.

Aýratyn önümler

Hebei Neweast Yilong ösýän we giňelýän ösýän kompaniýa.
Hyzmatdaşlyk şu ýerde, biz siziň iň gowy saýlan zadyňyz bolar.
—YILONG—

Näme üçin bizi saýlamaly?

YILONG dogry saýlaw
  • Kanagatlandyrmagyň kepilligi

  • Ygtyýarnama hünärmenleri

  • Ygtybarly hyzmat

  • Hil ussatlygy

  • Mugt bahalar

hakda
  • HAKYNDA (2)

Kompaniýanyň tertibi

YILONG dogry saýlaw

2006-njy ýylda döredilen Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd.Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde on million hasaba alnan maýasy bolan doly eýeçilikdäki hususy kärhana.
Hebei Neweast Yilong ösýän we giňelýän ösýän kompaniýa.
2021-nji ýylda 38 million ABŞ dollary satuwy gazandyk, bu döredilen günümizden bäri iň ýokary görkeziji boldy.